نام نماینده کد نمایندگی کد ملی  شماره تماس  آدرس
قاسم پور آقا جان سر حمامی A12332 4989429435 35287301 خیابان پاسداران – چهارراه شریعتی – پاساژ ولیعصر- طبقه همکف جهان الکترونیک
نام نماینده کد نمایندگی کد ملی شماره تماس آدرس
قنبری اسبوئی A111732   35363366 دور ميدان امام حسين جنب موسسه کشاورزي نهاوندي نمايندگي سامسونگ